Ipng.hr 

Usluge

Usluge

Usluge Tehnoparka

Usluge : Usluge Tehnoparka

Detaljna "Analiza postojećih okvirnih uvjeta i uočenih prepreka za inovacije u Brodsko-posavskoj županiji" provedena u sklopu projekta je potvrdila potrebu za daljnjim razvojem specifičnih potpornih usluga koje bi bile dostupne malim i srednjim poduzetnicima i istraživačkim organizacijama koje djeluju u Brodsko-posavskoj županiji i široj Panonskoj regiji.

Opći cilj je stvoriti trajni "istraživačko-poduzetnički" interakcijski sustav, potpomognut i upravljan od strane Tehnoparka Nova Gradiška, koji pokreće krug sposoban zadovoljiti potražnju za inovacijama koje proizlaze iz lokalnih tvrtki, birajući i uključujući najbolje raspoložive vještine u istraživačkom svijetu i pružajući odgovarajuću podršku tijekom procesa usvajanja inovacija/tehnologije.

Metalni sektor je identificiran kao primarni cilj ovog projekta, stoga je posebna pažnja bila posvećena razvoju usluga kreiranih za taj industrijski sektor. Analiza glavnih gospodarskih djelatnosti u Županiji i široj Panonskoj regiji provedena u sklopu projekta je također pokazala važnost drvnog i prehrambenog sektora, koji će se smatrati sekundarnim ciljevima Tehnoparka Nova Gradiška.

 

Inženjering i tehnologijske usluge

Trening usluge korištenja CAD/CAM tehnika

Usluge tehnologijske i poslovne inkubacije

Usluge transfera tehnologije

Marketinške i poslovne usluge

Usluge razvoja i upravljanja ljudskim kapitalom

Strojevi i mjerna oprema - IPNGStrojevi i mjerna oprema - IPNG

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3782 kb

Datum objave: 22.5.2012.