Partneri

Brodsko-posavska županija

Partneri : Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaća prostor od ukupno 2.043 km2 što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 km2). Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Brodsko-posavska županija ima 176.765 stanovnika što je za 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Brodsko-posavska županija participira s 3,95 % u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske (4.381.352). Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 km2.

Saznajte više na: www.bpz.hr

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o.

Partneri : INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o.
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje je poslovna institucija čiji je cilj doprinos održivom regionalnom razvoju i unapređenju konkurentnosti poslovnog sektora, stvaranjem poslovnog okruženja pogodnog za razvoj inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju i novim tehnologijama, kao i razvoj ljudskoga kapitala te razvoj Industrijskog parka Nova Gradiška s ciljem privlačenja novih investicija.

Industrijski park Nova Gradiška je smješten na izvanrednoj lokaciji uz međunarodnu autocestu E 70, na površini od 82 ha, s mogućnošću proširenja na dodatnih 60 ha. Infrastrukturno opremljeno zemljište je ponuđeno investitorima po izuzetno povoljnim uvjetima. Izvanredna lokacija osigurava dobru povezanost i brz pristup tržištu EU, kao i tržištima zemalja Istočene i Jugoistočne Europe.

Saznajte više na: www.ipng.hr

Strojarski fakultet Slavonski Brod

Partneri : Strojarski fakultet Slavonski Brod

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Temelji Fakulteta postavljeni su davne 1962. godine, kada je ovaj Fakultet započeo djelatnost kao Visoka škola u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, koja s vremenom prerasta u Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i 1979. postaje sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu studira 720 studenata (uključujući sve programe: sveučilišni preddiplomski studij, sveučilišni diplomski studij te studijske programe prije Bolonjskog procesa). Od 32 generacije upisanih studenata na sveučilišnom dodiplomskom studiju je diplomiralo 545 studenata, na stručnom dodiplomskom studiju 429 studenata (prije Bolonjskog procesa). Također, 48 studenata je steklo titulu baccalaureus inženjer strojarstva (sveučilišni i stručni), a 28 studenata titulu magistar inženjer strojarstva.

Fakultet imam 24 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, od čega su: 11 redoviti profesori, 7 izvanredni profesori, 6 docenti. Nadalje, 4 nastavnika izabrana su u nastavna zvanja (predavači i viši predavači), 10 znanstvenih novaka, 8 suradnika u suradničkim zvanjima (viši asistenti i asistenti) i 3 suradnika u stručnom zvanju (viši stručni suradnik, stručni suradnik), što je ukupno 49 djelatnika.

Na Fakultetu postoje četiri zavoda i to, Zavod za strojarske konstrukcije, Zavod za proizvodno strojarstvo, Zavod za inženjerstvo materijala, Zavod za industrijsko inženjerstvo i Katedru za opće predmete i zajedničke sadržaje.

Saznajte više na: www.sfsb.hr

Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - AREA Science Park, Italy

Partneri : Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - AREA Science Park, Italy
Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (I) – skraćeno AREA je nacionalna javna istraživačka organizacija talijanskog Ministarstva sveučilišta i istraživanja imenovanog za upravljanje AREA znanstvenim parkom, jednim od vodećih multi-sektorskih, znanstvenih i tehnoloških parkova u Europi, specijaliziranog za prirodne znanosti, elektroniku, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, nove materijale, tehnologiju očuvanja okoliša i energiju.

AREA znanstveni park broji 85 istraživačkih i poslovnih organizacija (15 istraživačkih centara i 70 malih i srednjih poduzeća) u 90.000 četvornih metara opremljenih laboratorija i ureda, a zapošljava oko 2.300 kvalificiranih osoba i imao je ukupni promet u vrijednosti od gotovo 180 milijuna eura u 2010. godini.

AREA ima 130 kvalificiranih zaposlenika i specijalizirao se za znanjem-intenzivni razvoj poslovanja i međunarodnu izgradnju kapaciteta. Park nudi mjere za strateško upravljanje i vrednovanje istraživanja te mjere za povećanje razine industrijskih inovacija i konkurentnosti. AREA ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju nacionalnim i EU projektima vezanim za inovacijsku politiku i praksu, suradnju istraživačkih i razvojnih institucija, transfer tehnologije i upravljanje inovacijama, a također je i član osnovne Europske i međunarodne mreže, kao što su Europska mreža poslovno inovacijskih centara (EBN - European Business and Innovation Centre Network), Međunarodna udruga znanstvenih parkova (IASP - International Association of Science Parks), Udruga za transfer tehnologije (TII - Association for the Transfer of Technology), Inovacije i industrijske informacije, Europska poduzetničke mreža (EEN - Enterprise Europe Network).

Saznajte više na: http://www.area.trieste.it

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

Partneri : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

HGK aktivno radi na privlačenju stranih investicija, ali i pomaže domaćim tvrtkama da se snađu na propulzivnom tržištu EU. Svoj doprinos procesu ulasku Hrvatske u Europsku uniju HGK daje kroz brojne aktivnosti poput lobiranja putem Predstavništva HGK u Bruxellesu te članstvom u brojnim međunarodnim gospodarskim asocijacijama. Putem Europske poduzetničke mreže Hrvatske - Enterprise Europe Network (EEN), zajedno sa svoja četiri područna centra u županijskim komorama, HGK svojim članicama omogućuje dostupnost svih informacija o EU, a organizacijom seminara o fondovima EU i drugim pitanjima pomaže hrvatskim gospodarstvenicima u nastupu na tržištu EU i povećanju njihovih mogućnosti dobivanja sredstava iz spomenutih fondova.

Sa svojom 160 godina dugom tradicijom djelovanja na ovim prostorima Hrvatska gospodarska komora, kao moderna i profesionalna institucija, predstavlja pouzdani izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima te u suradnji s državnim institucijama radi na zastupanju i zaštiti interesa hrvatskog gospodarstva. Vrata HGK otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim subjektima kojima Komora pružanjem poslovnih informacija, usluga i kontakata uvijek stoji na raspolaganju.

Osnovne zadaće Hrvatske gospodarske komore, prema Zakonu i Statutu (Narodne novine 11/94 - pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96.) su:

  • zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica pred državnim tijelima;
  • sudjelovanje u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
  • sudjelovanje u procesu restrukturiranja gospodarstva;
  • razvijanje poduzetničke inicijative;
  • promocija hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu i uspostavljanje veza poslovnog svijeta i Hrvatske;
  • poticanje istraživanja i inovacija postupaka, proizvoda i usluga;
  • poslovno obrazovanje;
  • uspostavljanje zajedničkoga informacijskog sustava;
  • izvršavanje povjerenih joj javnih ovlasti i dr.

Saznajte više na: www.hgk.hr

Grad Nova Gradiška

Partneri : Grad Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška smješten je na području zapadne Slavonije. U Gradu živi 15.800 stanovnika i centar je područja s oko 60.000 stanovnika. Gospodarske potencijale Grada Nove Gradiške, čine značajni ljudski i prirodni potencijali, te izvanredan geo-prometni položaj. Radna snaga je relativno obrazovana i kvalificirana. Nova Gradiška je smještena na raskrsnici važnih međunarodnih cestovnih (E70) i željezničkih pravaca, telekomunikacijskih sustava i naftovoda, koji povezuju zemlje Zapadne Europe sa zemljama Jugoistočne Europe i Bliskog istoka, što čini osnovu za razvoj Grada kao prometnog, logističkog i distributivnog centra. Značajne šumske i poljoprivredne površine, očuvani prirodni okoliš s relativno niskim stupnjem onečišćenja, čine osnovu za razvoj turizma, ekološke poljoprivrede i šumarstva, te drvo-prerađivačke i prehrambeno-prerađivačke industrije bazirane na visoko kvalitetnoj domaćoj sirovini i dugogodišnjoj tradiciji.

Saznajte više na: www.novagradiska.hr

Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Partneri : Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Hrvatska obrtnička komora samostalna je stručna poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtništva. Obrtnička komora Brodsko-posavske županije članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora sa oko 100.000 obrtnika. U obrtničku komoru Brodsko-posavske županije učlanjena su dva udruženja obrtnika s područja Brodsko-posavske županije s 3.555 obrtnika.

Saznajte više na: www.okbp.hr

Elektrotehnička škola Nova Gradiška

Partneri : Elektrotehnička škola Nova Gradiška

Elektrotehnička škola je javna ustanova koja obuhvaća obrazovanje i odgoj učenika. Svrha i cilj obrazovanja u području elektrotehnike je pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja i osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju u pojedinim područjima elektrotehnike. Cilj je stjecanje dobrog općeg obrazovanja, koje će pojedincima omogućiti nastavak školovanja na višim i visokim školama u područjima tehničkih znanosti, prije svega u elektrotehnici. Osim navedenih ciljeva svrha školovanja u ovoj Školi je i razvijanje kod učenika intelektualnih sposobnosti, afirmiranje racionalnog stava prema nastavnim predmetima, te osposobljavanje učenika za samostalno učenje. Stoga se učenici ove Škole moraju zalagati za usvajanje opće ljudskih moralnih vrijednosti, čuvanje osobnog dostojanstva, dostojanstva Škole i svoje domovine.

Saznajte više na: ETŠ Nova Gradiška

Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Partneri : Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Temelji Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška sežu u daleku 1887. godinu kada je u Novoj Gradiški osnovana Šegrtska škola. Prvi učenik je upisan 1888. godine, a učio je krznarski zanat. Prvo odjeljenje u školi je osnovano 1889. godine, a imalo je 11 učenika: 3 stolara, 2 kolara, po jedan trgovac, kovač, bravar, klobučar, tiskar i krznar.

Škola je kroz povijest promijenila sedam imena, a od 1992. godine se zove INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA. U školi radi ukupno 63 djelatnika od koji je: 47 nastavnika, 4 stručna suradnika, 4 administrativno-tehničko osoblje i 8 pomoćno osoblje, a škola ima 574 učenika.

Također, Industijsko-obrtnička škola ima 26 odjela, a obrazovna područja su strojarstvo, prerada i obrada drva, tekstil, ugostiteljstvo i trgovinska struka. Tako se učenici mogu upisati u slijedeće programe obrazovanja: CNC operater, obrađivač numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS), instalater kućnih instalacija, instalater sustava vode, plina, grijanja i hlađenja, automehaničar, bravar, pomoćni bravar, monter strojeva i konstrukcija, stolar, krojač, kuhar i konobar, pomoćni kuhar, pomoćni kuhar i slastičar, prodavač, komercijalist.

Saznajte više na:www.iosng.hr/

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :