Ipng.hr 

O projektu

O projektu

Tehnopark Nova Gradiška

O projektu : Tehnopark Nova Gradiška
Promicanje razvoja poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji - TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška.

Projekt Tehnopark Nova Gradiška predstavlja prvi korak u razvoju tehnologijskog parka u Novoj Gradiški te se njime priprema terenu u smislu infrastrukture, usluga i kapaciteta za dodatne inicijative za podršku konkurentnosti malim i srednjim poduzetnicima (MSP) te da se privuku buduća ulaganja.

Park je usmjeren na slijedeća područja (posebna pažnja je posvećena ekološki osviještenim ulaganjima):

 • metalo-prerađivačka industrija
 • inženjering i auto dijelovi
 • elektrotehnika
 • električni uređaji
 • drvna industrija


Ukupni troškovi projekta: 1.147.267,20 €

Tražena sredstva: 803.087,04 €

Podnositelj zahtjeva: Grad Nova Gradiška

Ugovorno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos održivom regionalnom razvoju i poboljšanje konkurentnosti regije, u smislu otvaranja novih radnih mjesta u tehnološki intenzivnom sekundarnom sektoru te zapošljavanja visoko kvalificiranih lokalnih radnika.

Specifični cilj projekta je podrška razvoju inovacija, znanja i tehnološki baziranog poduzetništva te stvaranje novih poslova visoke dodane vrijednosti.

Ciljane skupine

Mali i srednji poduzetnici(postojeće tvrtke i obrti, start-up, noviinvestitori), studenti, radnici iprofesionalci, uglavnom u metalnom, drvnom ielektrotehničkom sektoru.

Krajnji korisnici: Grad Nova Gradiška i Brodsko–posavska županija

Glavne aktivnosti

Prema ciljevima projekta, ciljnim skupinama i očekivanim rezultatima, identificirane su slijedećeglavne aktivnosti:

 • uspostava tehničke i organizacijske strukture multi-sektorskog Tehnoparka, koji će uključivati, Trening centar za nove tehnologije, Poslovno-tehnologijski inkubator, Centar za inženjering i tehnologijske usluge te Centar zamarketinške i poslovne usluge.
 • uspostava 2 specijalizirana laboratorija za obradu metal i drveta, opremljena suvremenom opremom i strojevima. Laboratorijisu dostupni za tehničku obuku za male i srednje poduzetnike te studente, a mogu se koristiti za provođenje eksternih industrijskih procesa.
 • razvoj suradničke mreže između obrazovnih institucija, institucija za istraživanje i razvoj, poslovnog sektora i javne uprave. Implementacija koncepta "regionalnogclustera" koncepta.
 • dijeljenje najbolje prakse EU u relevantnim područjima i uspostavljanjemeđunarodne suradničke mreže, također putem ciljanog studijskog putovanja.
 • unaprjeđenje upravljačkih i tehničkih vještina i znanja u području međunarodnih poslovnih usluga, know-how transfera tehnologije i poslovne inkubacije.
 • razvoj poduzetništva kroz organiziranje tečajevaza studente, nezaposlene ljude i zaposlenike malih i srednjih poduzetnika.
 • dizajn i razvoj novih usluga za male i srednje poduzetnike koje se odnose na nove tehnologije, marketing, međunarodne poslovne mogućnosti, poslovnu inkubacijui tehnički / poduzetnički trening.

Rezultati aktivnosti

 • uspostavljena organizacijska struktura i struktura usluga multi-sektorskog Tehnoparka
 • uspostavljen mehanizam izgradnje kapaciteta za razvoj i pružanje integriranih tržišno orijentiranih usluga prema poduzetništvu
 • zaposlenici Tehnoparka uključeni u trening na poslu i trening aktivnostima te u razvoj usluga usmjerenih na podršku konkurentnosti malim i srednjim poduzetnicima, u suradnji sa Strojarskim fakultetom iz Slavonskog Broda (MEF)
 • uspostavljena suradnja i mehanizam umrežavanja s glavnim institucijama koje podržavaju inovacije i konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u županiji
 • provedeno mapiranje kompetencija Strojarskog fakulteta Slavonski Brod, važan rezultat koji će omogućiti suradnju između istraživanja i proizvođača te će unaprijediti upravljanje inovacijama i poboljšati mogućnosti razvoja za mala i srednja poduzeća
 • osnovan mehanizam izgradnje kapaciteta s fokusom na strukovno obrazovanje i osposobljavanje na lokalnoj razini, prema potrebama tržišta rada
 • učenici lokalnih srednjih škola i studenti sa strojarskog fakulteta, nezaposlene osobe i zaposlenici malih i srednjih poduzeća obučeni u području menadžerskih tema (marketing, projekt management, analize troškova i dobiti, financijski menadžment itd.) i područja novih tehnologija, prvenstveno iz područja obrade metala

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :