Ipng.hr 

Dokumenti

Dokumenti

Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.)


Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 2 (01.06.2012.) :

Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.)


Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Dani otvorenih vrata 1 (30.05.2012.) :

Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.)


Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :
Dokumenti : Galerija - Završna konferencija - ''TEHNOPARK Nova Gradiška'' (31.05.2012.) :

Priopćenje za tisak - Dani otvorenih vrata


Priopćenje za tisak - Dani otvorenih vrataPriopćenje za tisak - Dani otvorenih vrata

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 88 kb

Datum objave: 15.5.2012.

Prijavnica - Dan otvorenih vrata


Prijavnica - Dan otvorenih vrataPrijavnica - Dan otvorenih vrata

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 50 kb

Datum objave: 15.5.2012.

Program - Dan otvorenih vrata


Program - Dan otvorenih vrataProgram - Dan otvorenih vrata

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 81 kb

Datum objave: 15.5.2012.

34. Poziv na trening - Upravljanje rizikom i Projektno financiranje - NGcom


Poziv na trening - Upravljanje rizikom i Projektno financiranje - NGcomPoziv na trening - Upravljanje rizikom i Projektno financiranje - NGcom

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 239 kb

Datum objave: 13.2.2012.

35. Poziv na trening - Cost-Benefit analiza - NGcom


Poziv na trening - Cost-Benefit analiza - NGcomPoziv na trening - Cost-Benefit analiza - NGcom

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 312 kb

Datum objave: 13.2.2012.

33. Poziv na nastavak treninga iz managementa - NGcom


Poziv na nastavak treninga iz managementa - NGcomPoziv na nastavak treninga iz managementa - NGcom

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 209 kb

Datum objave: 13.2.2012.

32. Poziv na trening iz managementa - NGcom


Poziv na trening iz managementa - NGcomPoziv na trening iz managementa - NGcom

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 271 kb

Datum objave: 13.2.2012.

31. Obrazac za prijavu - Project management nastavak

Obrazac za prijavu za pohađanje četverodnevnog treninga pod nazivom Project management 3, 4, 5 i 6 koji se realizira u okviru EU projekta „Promicanje razvoja poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji - TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška''.
Obrazac za prijavu - Project management nastavakObrazac za prijavu - Project management nastavak

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 112 kb

Datum objave: 19.1.2012.

30. Obrazac za prijavu - Project management

Obrazac za prijavu za pohađanje dvodnevnog treninga pod nazivom Project management 1 i 2 koji se realizira u okviru EU projekta „Promicanje razvoja poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji - TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška''.
Obrazac za prijavu - Project managementObrazac za prijavu - Project management

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 113 kb

Datum objave: 11.1.2012.

29. Galerija slika - Primopredaja opreme


Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :
Dokumenti : 29. Galerija slika - Primopredaja opreme :

28. Vijest o primopredaji opreme - NGCOM


Vijest o primopredaji opreme - NGCOMVijest o primopredaji opreme - NGCOM

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 326 kb

Datum objave: 9.12.2011.

27. Vijest o primopredaji opreme - Novagra


Vijest o primopredaji opreme - NovagraVijest o primopredaji opreme - Novagra

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 416 kb

Datum objave: 9.12.2011.

26. Vijest o primopredaji opreme - RNG


Vijest o primopredaji opreme - RNGVijest o primopredaji opreme - RNG

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 304 kb

Datum objave: 9.12.2011.

25. Priopćenje za tisak - Primopredaja opreme


Priopćenje za tisak - Primopredaja opremePriopćenje za tisak - Primopredaja opreme

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 101 kb

Datum objave: 9.12.2011.

24. Vijest o radnom sastanku


Vijest o radnom sastanku - 22.11.2011.Vijest o radnom sastanku - 22.11.2011.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 92 kb

Datum objave: 9.12.2011.

23. Najava trening u managementu

Trening u managementu DownloadTrening u managementu Download

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 187 kb

Datum objave: 25.11.2011.

22. Radni materijal Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima DownloadUpravljanje ljudskim potencijalima Download

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 4192 kb

Datum objave: 25.11.2011.

21. Galerija slika Trening u managementu Upravljanje ljudskim potencijalima

Dokumenti : 21. Galerija slika Trening u managementu Upravljanje ljudskim potencijalima :
Dokumenti : 21. Galerija slika Trening u managementu Upravljanje ljudskim potencijalima :

20. Radni materijal Strateško planiranje

Strateško Planiranje DownloadStrateško Planiranje Download

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2239 kb

Datum objave: 25.11.2011.

19. Galerija slika trening u menadžmentu Strašeko planiranje

Dokumenti : 19. Galerija slika trening u menadžmentu Strašeko planiranje :
Dokumenti : 19. Galerija slika trening u menadžmentu Strašeko planiranje :

18. Trening u managmentu

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 160 kb

Datum objave: 25.11.2011.

17. Radni sastanak partnera projekta sa predstavnicima Area Science Parka Trst

Dokumenti : 17. Radni sastanak partnera projekta sa predstavnicima Area Science Parka Trst :
Dokumenti : 17. Radni sastanak partnera projekta sa predstavnicima Area Science Parka Trst :
Dokumenti : 17. Radni sastanak partnera projekta sa predstavnicima Area Science Parka Trst :

16. Vijest: Radni sastanak partnera projekta sa predstavnicima Area Science parka Trst

Vijest PregledVijest Pregled

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(htm)

Veličina: 2 kb

Datum objave: 25.11.2011.

15. Javni natječaj za nabavu opreme od 13.07.2011.

Natječaj DownloadNatječaj Download

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 60 kb

Datum objave: 25.11.2011.

14. Natječaj objavljen u Suddeutsche Zeitung od 15.05.2011.

Natječaj downloadNatječaj download

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(PDF)

Veličina: 853 kb

Datum objave: 25.11.2011.

13. Natječaj objavljen u Jutarnjem listu od 12.05.2011.

Natječaj DownloadNatječaj Download

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(PDF)

Veličina: 833 kb

Datum objave: 25.11.2011.

12. Natječaj za nabavu opreme

12. Natječaj za nabavu opreme(11112511059960.pdf)12. Natječaj za nabavu opreme(11112511059960.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 101 kb

Datum objave: 25.11.2011.

11. Uvodni sastanak sa predstavnicima AREA science parka Trst 16.03.2011

11. Uvodni sastanak sa predstavnicima AREA science parka Trst 16.03.2011(11112511015459.pdf)11. Uvodni sastanak sa predstavnicima AREA science parka Trst 16.03.2011(11112511015459.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 194 kb

Datum objave: 25.11.2011.

10. Uvodna konferencija - fotogalerija


Dokumenti : 10. Uvodna konferencija - fotogalerija :
Dokumenti : 10. Uvodna konferencija - fotogalerija :
Dokumenti : 10. Uvodna konferencija - fotogalerija :
Dokumenti : 10. Uvodna konferencija - fotogalerija :

9. Objavljene vijesti o uvodnoj konferenciji

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 156 kb

Datum objave: 25.11.2011.

8. Brošura tehnološki park

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 450 kb

Datum objave: 25.11.2011.

7. Priopćenje za tisak - Najava uvodne konferencije

7. Priopćenje za tisak - Najava uvodne konferencije(111125105225229.pdf)7. Priopćenje za tisak - Najava uvodne konferencije(111125105225229.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 99 kb

Datum objave: 25.11.2011.

6. Vijest o potpisivanju ugovora

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 207 kb

Datum objave: 25.11.2011.

5. Vijest o potpisivanju ugovora

5. Vijest o potpisivanju ugovora(111125105054522.pdf)5. Vijest o potpisivanju ugovora(111125105054522.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 265 kb

Datum objave: 25.11.2011.

4. Vijest o potpisivanju ugovora

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 268 kb

Datum objave: 25.11.2011.

3. Vijest o odobrenju projekta

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 273 kb

Datum objave: 25.11.2011.

2. Vijest o odobrenju projekta

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 104 kb

Datum objave: 25.11.2011.

1. Vijest o odobrenju projekta

DownloadDownload

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 107 kb

Datum objave: 25.11.2011.

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :